Doły w trawniku? Ważna je polubić. Jednak jeżeli po deszczu siedzi w nich woda, zwykle zamierza się je wypełnić i poczekać, aż urośnie nowa trawa.

My oferujemy rozwiązanie niewymagające czekania Różnicy w trawniku są często skutkiem niestarannych przygotowań do jego wykonywania. Jednak mogą się pojawić nawet tam, gdzie teren przyszłego trawnika nie tylko skopano i zagrabiono, ale też polewano i ubito walcem, po czym dobrze wyrównano. Na takim terenie przyczyną nierówności może być niejednorodność podłoża. Nawet na małej części mogą bowiem przebiegać granice między gruntem piaszczystym a gliniastym, z których każdy – zwłaszcza po spulchnieniu – inaczej osiada. Nierównomierne osiadanie może żyć więcej zrobione przeprowadzanymi wcześniej na części pracami ziemnymi, o których nie wiemy. Jest też, że teren osiada w tle, gdzie przed laty zakopywano śmieci. Nierównomierne osiadanie jest jeszcze popularne na częściach, na jakich przed wystawieniem ich na aukcja zasypano gruzem czy dowiezionym gruntem naturalne czy sztuczne zagłębienia terenu czy miejsca podmokłe.

Zostawić, jak jest, czy poprawiać? 

Jeśli zagłębienie na wypielęgnowanym trawniku nie szpeci go, nie utrudnia strzyżenia trawy, oraz taż ewoluuje w nim równie pięknie kiedy na drugim obszarze, można je po prostu polubić. Projektanci czasami formują takie zagłębienia, aby urozmaicić wygląd ogrodu. Poprawiać warto właśnie taki trawnik, na jakim:

nierówność jest przeszkodą (np. utrudnia gry sportowe),

trawa w pomieszczeniach zagłębionych jest jeszcze gorzej, a zamiast niej pojawiają się mchy, sitowie a wyjątkowe rośliny podmokłego środowiska,

rozpoczynają się kałuże, po których – gdy wyschną – zostaje brzydki, mulisty ślad, i woda nanosi tam różne zanieczyszczenia (nasiona, płatki kwiatów, liście).

Kiedy nierówność zacznie przeszkadzać, poprawianie trawnika zwykle lokuje się na później. Zazwyczaj żal psuć gotową murawę, natomiast w okresie trudno znaleźć dobry moment, by trawnik wyłączyć na dobry okres z tradycyjnego użytkowania. Oto więc alternatywa: zamiast niszczyć trawnik i wysiewać nowy – zdejmujemy go także instalujemy na szerszym poziomie. W tym kierunku w znaczeniu, które odczuwa żyć podwyższone, wycinamy pasy darni i zginamy je jako dywan. Potem zasypujemy nierówność podłogą i ubijamy ją, natomiast na końcu rozwijamy darń i pozostałego dnia możemy iść po wyrównanej murawie.