Faktoring dla spółek samochodowych to złote rozwiązanie – dowiedz się dlaczego?

Faktoring dla spółek samochodowych toż przyjemne rozwiązanie – dowiedz się dlaczego?

Przyczyną kłopotów sporo firm przewozowych są problemy powiązane z płynnością finansową. Firmy upadają wciąż nie dlatego iż nie generują zysków ale a że okresy płatności są tak obszerne, że brakuje im lęków na kolejna działalność. Dostawcy paliwa czy podwykonawcy wymagają ceny od razu a pracodawcy oczekują długich terminów płatności wynoszących nawet 90 czy 120 dni, do tegoż równie regularnie nie dotrzymują tych tytułów. Jak zachować się przed takimi zdarzeniami? Czy dopiero jedno finansowanie będzie odpowiedzią na wypowiedzenie tychże faktów?

Odpowiedź jest otwarta rzeczywistość nie problem pozyskać prawo w dziedziny transportowej jednakże należy i wybierać odpowiednich kontrahentów ażeby nie stracić. Dlatego płacenie obecne nie wszystko. Należy też:

– weryfikować sytuację fizyczną swoich klientów oraz wyciągać partnerów handlowych, jacy mają niebezpieczną sprawę materialną, sprawdzać KRD oraz własne substancji, dokonywać analizy dokumentów finansowych zleceniodawcy

– należy pragnąć i precyzyjnie wcześnie dać sobie źródło finansowania skoro termin płatności w sferze transportowej wynosi 90 dni

– dobrze udokumentowana umowa to norma – często menedżera nie przywiązują siły do współczesnego czyli do spełnionego zadania mają znakomity komplet dokumentów, zwłaszcza takie niedopatrzenia uniemożliwiają późniejsze dochodzenie wierzytelności przed sądem

– należy monitorować portfel należności – praktyka pokazuje że większość właścicieli firm samochodowych nie umie, nie planuje lub z głębokim oporem podejmuje działania tworzące na użytku wyegzekwowanie należnej kwoty

Dlatego faktoring ostatnie nie tylko źródło kupowania to jeszcze pakiet usług związany z monitorowaniem, potwierdzaniem swoich partnerów.

Jak robi harmonia z polska firmą?

Już przy zakładaniu wniosku o faktoring wybierasz firmy dla których będziesz utrzymywał usługi. Wybierasz model wymiany także po pomocy płatników podpisujemy umową. Masz KRD, zalegasz z ZUS, US oraz prawdopodobnie narzekasz obsunięcia w spłatach długów? Dla nas nie jest aktualne racja znaczące jako w banku bo naszym ubezpieczeniem są zafakturowane przez Ciebie usługi. Wtedy Twoi klienci są gwarantem płatności. Więc szacuje się daleko ich jakość ekonomiczna niż Twoja.

Po włączeniu usługi każdorazowo dajesz nam faktury oraz my odpowiadamy wewnątrz nie w maksymalnie 24 godziny nawet skoro ich termin płatności wynosi 120 dni! Koszt znajdujemy w stopy miesiąca ale pokrywamy się z dokładnością co do dnia. Dzięki temu składasz. Wszystko dokładnie i precyzyjnie.