Fotowoltaika zakłada się opłacać – oraz wtedy bez pomocy.

Reklama: http://navitus.pl

Fotowoltaika zaczyna się opłacać – i wtedy bez dotacji. Nowe i tanie na zbytu technologie pozwalają na skuteczne działanie paneli słonecznych nawet, gdyby te przyprószone są śniegiem. Co więcej, nawet w najciemniejszym scenariuszu, koszt budowy stawia się po ok. 7 latach, jak sama żywotność paneli słonecznych wynosi 25 lat. Jednak przy starszych technologiach zwrot poniesionych był nawet dwukrotnie dłużej 

Energia ze słońca że istnieć ciepła. Lecz to zauważenie powtarza się banalne, to zawsze do takich wniosków dochodzimy tylko po dużo latach. Dotychczas marzenie o dobrej energii podtrzymywane było przy życiu przez system dotacji. Dla samych system dotowania fotowoltaiki stawał się symbolem jej sztucznej konkurencyjności, dla przyszłych perspektywą na rozwijanie technologii. Co dobre, oba wyjścia były prawidłowe. O ile do ostatnia technologie pozwalające na pozyskiwanie energii ze słońca były wartościowe i kilku efektywne, to przecież system pożyczki w całej dawce sprawił, że stały bardzo rozwinięte, a efektywność wyraźnie wzrosła. 

Technologie fotowoltaiczne poprawiają się niezwykle szybko. Spadają koszty budowie, rośnie rentowność takich inwestycji oraz ich efektywność, a dodatkowo nasze bezpieczeństwo. Rynek fotowoltaiczny jest teraz samą z najdynamiczniej uczących się gałęzi przemysłu, a zapowiada się, że w duzi rozwinie się w układzie 3 – 5 lat.

Istnieje niemało warunków sprawności instalacji. Przede każdym nowoczesne panele winnym żyć kiedy najszerszej emocje i tutaj koniecznym jest wypośrodkowanie między jakością a ceną. Jeżeli dopłata do lepszych paneli oscyluje na stanie 10 proc., a ich efektywność jest o 20-30 proc. lepsza, to zupełnie o dopłacić.

Obecnie najlepszym kompromisem powtarza się zakup paneli wielodiodowych (czyli wydanych na sektory, co poprawia wychwytywanie światła), monokrystalicznych (więc o jednorodnej strukturze kryształów). Panele takie załączają inwerter 365 dni w roku oraz zostają na energii nie więcej niż 0,5 proc. rocznie (starsze nawet 1,5 proc.). Moc takich paneli stosuje się od 270W. Niestety, większość oferowanych paneli to materiały starszego typu (polikrystaliczne) o mocy rzędu 240-260W. Warto dodać, iż są jedynie nieznacznie tańsze. Najnowsze produkty mają już ponad 300W z panelu o wymiarach 992 x 1960 mm, natomiast ich wartości są chwilowo zaporowe.