Orionidy stanowią rój meteorów, bezpośrednio powiązany z kometą Halleya.

Orionidy stanowią rój meteorów, bezpośrednio połączony z kometą Halleya. Ich luby przecinają się na obrzeżu konstelacji Bliźniąt oraz Oriona. Obserwacja tego szczególnego zjawiska astronomicznego jest pośrednia pomiędzy 2.X. a 7.XI., jednak szczytowy poziom posiada 21 października. Zjawisko, jakie wtedy możemy oglądać z Ziemi, na niebie nazywane jest zwykle „Nocą spadających gwiazd”. W moc miejscach ludzie spotykają się, żebym je patrzyć, np. na trawach czy plażach.

W terminie październikowej nocy spadających gwiazd Orionidy pojawiają się na niebie w kwota 20-30 w przeciągu jednej godziny, a och prędkość osiąga 66 km/s. Rój ten tłumaczony jest przez specjalistów od astronomii mianem niezwykle stabilnego a dodatkowo będącego stosunkowo długi czas maksimum. 

Trwa on bowiem zwykle około 5 dni. Wówczas ZHR-y staną na okresie 20-30 na godzinę. 

Przedstawiając się z ważnymi materiałami, jakie przydatne są na świecie, można powiedzieć, że tak zawsze występował rój Orionidów.

Dlaczego? Ważne reklamy na jego temat znajdujemy już z dawnych chińskich kronikach.

Natomiast zapisy z działów europejskich pochodzą właśnie z XIX wieku a są związane z uwagami poczynionymi przez A.S. Herschela.

Pomówmy o częstotliwości.

Z całkowitą pewnością, rój Orionidów zaliczany jest zbyt jeden ze stabilniejszych i silniej powtarzalnych grup meteorów, jakie możemy obserwować z Ziemi.

Mimo więc z czasu do czasu sprawiają mu się mniejsze albo większe zmienności – psoty.

Przykładem takiej niespodziankowej prace jest zjawisko, które zajmowałoby miejsce w 1933 roku, gdy to obserwatorzy, pochodzący z Niemiec i Holandii donieśli rano 18 października o zaczęciu się wzmożonej aktywności Orionidów.

Teraz w następnej chwili obserwowano ZHR-y na stanie około 30, co było ceną co chwila 2-3 krotnie większą z tych, które pojawiały się w ostatnich latach.

Kolejny przykład pojawił się w roku 1995, jak to niezależne obserwatoria ze Bądź Zjednoczonych i Polski poinformowały o wysokim wzroście energii w jednym granica.

Z astronomicznego punktu widzenia niezwykle ciekawe istniały też lata 2006 oraz 2007, gdyż następnie w porządku spełnienia swojego maksimum Orionidy biły kolejne rekordy, gdyż ich energia w wybranych momentach przylegała do 50-70 na godzinę.

Również w roku 2006 modne były liczne jasne zjawiska, tzn. bolidy.

W innych latach praca zaczęła powoli spadać, choć nie od razu powróciła do normalnej.

Rok 2008 przyniósł możliwość obserwowania około 40 meteorów w ruchu jednej godziny, w momencie szczytu, lub w dniach 21-22 października.

W zbliżony sposób wyglądały lata 2009-2011. A teraz w latach 2014-2016 aktywność broniła się charakterystyczna dla tego roju.

Najwyższy Orionid zauważony pozostał w nocy z 18 na 19 października przez Polską Sieć Bolidową.

Jego światło pochodziło z wysokości 168 kilometrów. Nosi nazwę bolid PF191012Myszyniec, który wykazuje jasność na okresie 14,7 mag.

A co dobrze – stabilność czy niespodzianki?

Wydaje się, że nieregularne wartość i informacje, jakie funduje rój Orionidów, są w sum wytłumaczalne.

Najprawdopodobniejszą hipotezą jest, iż działa na nie przyciąganie Jowisza.

Pokazuje on więc 12-letnią powtarzalność swojej prace.

Tak a od roku 2017 powinien nastąpić kolejny przyrost aktywności roju, aby możliwe było następstwo jego granica w latach 2018-2020.

Ten istotny rój meteorów jest idealnie duży i oddający się regularnej obserwacji także z półkuli południowej, kiedy i północnej.

W obrębie naszej szerokości geograficznej radiant Orioidów wschodzi na niebo około godziny 19 UT.

Natomiast około godziny 3 UT góruje na wysokości nieco przekraczającej 50 stopni i aż do świtu otrzymuje się stosunkowo wysoko nad horyzontem – w tym sukcesu jest wtedy idealny do obserwowania w drugiej części nocy.

W momencie jak rój Orionidów realizuje swoje maksimum, staje się niezwykle ciekawym zjawiskiem nawet dla bardziej postronnego obserwatora.

Na niebie odpowiedzialne jest bowiem przez co chwila kilka godzin zjawisko, które powoduje wrażenie, jakby gwiazdy wychodziły spośród niego łatwo na ziemię.

W obecnym sezonie coraz często wiążą się specjalne wydarzenia lub umówione grupki ludzi wspólnie oglądają piękny spektakl natury.

Najlepsze do ostatniego obowiązku będą lokalizację możliwie jak najsilniej oddalone od miejskiego światła – miejsca w średnich, oddalonych od centrów wsiach, plaże, gdzie nad samą wodą nie ma silnych zabudowań i latarni czy leśne łąki.

Warto zadbać, aby sztuczne światło nie zakłócało nam tegoż atrakcyjnego widoku.

Jeśli dodatkowo pogoda obejdzie się z nami łaskawie i niebo będzie bezchmurne jesteśmy wielką szansę przeżycia niesamowitego spektaklu i chwalenia go na naturalne oczy, w środowisku przyjaciół, z rodziną lub najpodobniejszą osobą, bo może toż dodatkowo być wyjątkowo romantyczne przeżycie.

Październikowa noc spadających gwiazd ma znaczenie corocznie, pod kraj ostatniego miesiąca i stanowi całkowicie widoczna z dowolnej półkuli, jednak o tamtych porach nocy.

Warto to ciepło się ubrać, zabrać ze sobą śpiwór do ubrania i koc termiczny, termos z ciepłą herbatą oraz prowiant i podziwiać ten dobry widok.

Doświadczenia z stabilnością będą ponadczasowe i po takim przeżyciu chętnie będziemy planować się na pomaganie w tamtych, tego rodzaju wspólnych obserwacjach nieba.

W pewnych miejscowościach oficjalnie robione są, takie „imprezy” więc na drogach znajdziemy plakaty i duży zakres reklamy na polskich serwisach internetowych.

I powszechnie przygotowują się grupy pasjonatów z użyciem najpopularniejszych serwisów społecznościowych, gdzie może również dowiedzieć się jak wielkie będzie wskazane pytanie a ile osób poza tobą chce nabyć w nim udział.