Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią problem z brakiem dokładnych, dobrych i łatwych porady dotyczących poszczególnych etapów procesu wytwórczego.

Reklama: plan produkcji

Częste zmiany planów produkcji oznaczają konieczność zmianie jej harmonogramu. Producenci zmagają się i z problemem zbyt powolnego tworzenia harmonogramów, co często powoduje przestoje i opóźnienia, obniża wydajność prac i oznacza straty finansowe. A skończenia w terminach realizacji zleceń zabierają się na popularności firmy. Czy istnieje na to rozwiązanie?

Tym wyzwaniom można sprostać, wykorzystując rozwiązania IT, w tym style APS (Advanced Planning and Scheduling) do zaawansowanego myślenia i harmonogramowania produkcji. Zgodnie z definicją APS to klasa systemów informatycznych stanowiących rozwinięcie systemu ERP (obejmujących zakres funkcji organizowanych w sektorze MRP II), zapewniających wykonywanie złożonych działań planistycznych i symulacyjnych w końcu optymalizacji procesie produkcji, bez potrzeby inwestowania w ogród maszynowy.

Zalety APS

Systemy klasy APS są stosowane raczej w sferach, w jakich procesy produkcyjne mają o mocy konkurencyjnej a tam, gdzie „kultura informatyczna” jest najsilniej rozwinięta. Można tu wyróżnić branżę motoryzacyjną, elektroniczną, wyrobów metalowych, produktów konsumenckich, opakowań oraz branżę spożywczą. To ale tylko znikomy procent firm, jakie potrafią posiadać z atutów tego modelu rozwiązań.

Firmy produkcyjne oczekują szybszego układania harmonogramu prac i odpowiedniejszego dostosowania procesów do wymagań klientów. Zwłaszcza zdolność szybkiej reakcji na zmienne sygnały rynkowe zatrzymuje się obecnie elementem będącym przewagę konkurencyjną. Przedmiotem wielu dyskusji istnieje jednocześnie możliwość realizacji zleceń specjalnych (jako element elastyczności).

Systemy APS zapewniają szybszą reakcję całego łańcucha dostaw na wymieniające się potrzeby klientów lub w warunkach pojawiania się dodatkowych, niespodziewanych zamówień. Jak ważny atut APS mówi się integrowanie planów produkcyjnych z programami dystrybucyjnymi. Do natychmiast odnoszonych korzyści z zastosowania APS zalicza się lepszą obsługę klienta oraz redukcję poziomu zapasów. A dodatkowo możliwość natychmiastowej realizacji nieprzewidzianych zamówień bez zakłóceń w budowaniu wcześniej zaplanowanych dostaw.

Specjaliści wdrażający systemy klasy APS podkreślają jednak, że przeznaczenie ich nie stanowi toż w sobie rozwiązania wszystkich wymienionych wcześniej problemów. W dalszym rozwoju wskazane jest bowiem ciągłe monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych oraz realizacji jakichś zajęć w kraju dziedzin wspomagających. W dodatku APS jak systemy wspomagania decyzji jedne nie mają racji bytu, jeżeli nie ma eksperta, który potrafi z nich wykorzystywać.