Rekin posiada zdumiewająca ilość zmysłów. Toż bardzo mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, aby rekin przeoczył potencjalną zdobycz

Rekin posiada zdumiewająca ilość zmysłów. To wyjątkowo mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, aby rekin przeoczył potencjalną zdobycz. Opływani i doświadczeni nurkowie powiadają, że jeśli zostałeś zauważony przez rekina to pewnie 10 innych osobników te już Cię widzi lub czuje. Rekin to drapieżnik doskonały!

Rekiny to marka drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych, cechujących się opływowym, wrzecionowatym tułowiem, niesymetryczną (górny płat wyższy od dolnego) płetwą ogonową, 5-7 otworami skrzelowymi umiejscowionymi tuż za osobą i bardzo wysokimi zębami. Dzięki przygotowanemu z chrząstki szkieletowi są małe i zwinne pomimo swoich wielkich rozmiarów. Podobnie jak nowe ryby chrzęstnoszkieletowe, jak np. płaszczki, pokryte są zębiną (specjalne łuski). Rekiny osiągają odległość od 15 cm do 20 m i masę nawet do 12 ton. Nie zajmują pęcherza pławnego i gdy przestały pływać, opadłyby na podłoże i udusiły się. A wszystkie rekiny wydobywają się w stałym ruchu. Niektóre jednak nauczyły się odpoczywać nieruchomo na dnie oddychając w ciemnym prądzie. Wśród rekinów widziane są typowe drapieżniki także te wykorzystujące plankton. Najważniejsze z nich – rekin wielorybi i rekin olbrzymi (długoszpar) – są niegroźne dla gościa. Grupa drapieżnych rekinów obejmuje również duże – faktycznie niebezpieczne dla gości – gatunki i niewielkich rozmiarów ryby zachowujące się innymi wodnymi zwierzętami. Tych prawdopodobnie szkodliwych dla mężczyznę jest wyłącznie kilka, i mając nurkowanie w poszczególnym mieszkaniu na pewno zostaniesz o nich poinformowany. 

Doskonale rozwinięte zmysły rekina zaistniały w efekcie wielu milionów lat ewolucji. My, ludzie pojawiliśmy się długo po nich, nie dziwmy się, że w ich gronie jesteśmy niemalże susi i naturalni. Rekiny dysponują największe mózgi wśród ryb i posiadają zmysłami wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku, linii bocznej (wyczuwanie drobnych przemieszczeń wody) oraz elektrorecepcji (wyczuwanie zmian pola elektrycznego). Spotykają w nocach 10-krotnie lepiej niż mężczyzna (istnieją wyjątki, np. rekin polarny jest łatwo ślepy). Wykrywają spadek potencjału elektrycznego rzędu 1 uV/cm. Słuch jest kluczowym zmysłem, który mówi rekina o obecności celu, nawet oddalonego o kilka tysięcy metrów. Dźwięk w wodzie rozchodzi się z prędkością 1500 m/s, zatem bodziec przychodzi do drapieżnika błyskawicznie. Zakres dźwięków słyszalnych przez rekiny dzieli się dobrze od tych granych przez ucho ludzkie. Rekiny słyszą doskonale dźwięki o małych częstotliwościach (infradźwięki) już z 10 Hz. Źródłem takich doznań słuchowych zapewne stanowić drgająca lina czy żyłka wędkarska, mieszający się w wodzie człowiek, ale same np. woda opływająca łańcuch kotwiczny. Warto to sprawdzić, co się dzieje za burtą łodzi, zanim skoczymy na nurkowanie. Drapieżne rekiny mają pozytywny wzrok, natomiast jego oznaczanie nie istnieje właściwie efektywne jak rola węchu. Promień wykrywalności za uwagą tego zmysłu wynosi 500 m. Nozdrza nie otrzymują się w pysku, jednak za fałdami Schneidera, dzięki czemu strumień wody powstały podczas pływania używa przez środek jamy nosowej. Otwory nosowe są używane wyłącznie do wąchania, natomiast nie do oddychania, i smak wody i pomaga rekinowi zapoznawać się w położeniu zdobyczy.