Tak zwany gierkowski czas sukcesu w ciągach PRL-u cechował się dość powtarzalnymi materiałami budowlanymi szczególnie w inwestycjach prowadzonych sposobem gospodarczym.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Tak zwany gierkowski czas sukcesu w momentach PRL-u charakteryzował się dość powtarzalnymi materiałami budowlanymi zwłaszcza w inwestycjach prowadzonych sposobem gospodarczym. Wśród materiałów budowlanych królowały pustaki żużlowe, suprema i dachy z eternitu. O ile eternit – azbestowo-cementowa płyta była

podczas łamania niekorzystna dla zdrowia o tyle niesłusznie potraktowano tak samo pustaki żużlowe i supremę. Szkodliwość azbestu opisano teraz w 1910 roku, ale na wsiach Polskich ciągle problemem były pożary domów krytych słomą. Eternit wprowadził nową cechę i bezpieczeństwo, a szkodliwość płyt dachowych była sporo niższa niż w często stosowanych klockach hamulcowych, w których azbest był ważnym składnikiem. To dopiero podczas hamowania pojazdów produkowałby się szkodliwy dla płuc pył.

Prowadzone sposobem gospodarczym budowy domów zabierały się od kupna żużla. Żużel piecowy jest wynikiem spalania miału węglowego w elektrociepłowniach czy hutach i istnieje on dostępnym i szybko dostępnym środkiem do wyrobu pustaków lub utwardzania dróg. Panował dość powszechny mit, że tak, gdy żużel poleży trzy lata zanim zacznie się spośród niego tworzyć pustaki. Teraz żużel jest badany przed sprzedażą więc pytane jest zasiarczenie i „radioaktywność”. Kiedyś wystarczyło być formę, betoniarkę, cement i żwir dodatkowo ważna było kilka zrobić pustaki na dom.

Pewno nie zawsze wychodziły proste, a za więc były dostępne. Jako izolację używano te supremy. Zatem stanowiły poważne płyty izolacyjne, chociaż chętnie tworzono spośród nich budynki finansowe i masowo przystanki autobusowe. Płyty z supremy tworzono z wielkich wiórów drewnianych połączonych cementem. Płyty były o wiele twardsze niż kartonowo-gipsowe czy styropianowe, ale z okresem kruszyły się.

Ujawnienie szkodliwości eternitu uwolniło się na bezpieczeństwie także do pustaków żużlowych jak również supremy. Najczęściej rozpowszechnianym mitem była radioaktywność tych przedmiotów. Na nic nie pomogły badania pokazywane przez inne uczelnie, które udowadniały, że żużel zapewne istnieć takim samym surowcem jak keramzyt, czy wióry drewniane. Pustaki żużlowe przestały być popularne chociaż nikt nie zwrócił opinii na fakt iż producenci bardziej „naturalnych” pustaków nadal odbierają żużel z elektrowni i hut. Technologia produkcji pustaków przez specjalne wibroprasy tak poprawiła ich kształt, że jak nie robią tych starych o kolorze fiołkowych. 

Lub w takim razie odrzucenie supremy i pustaków żużlowych toż istniał błąd?

Właśnie o tym jakie produkty powinno się przechodzić do architektury domu określają nie tylko koszty zakupu pustaków, ale przede wszystkim koszty ogrzewania. Z badań wynika jasno, że pustak poryzowany lub suporeks zapewnia trzykrotnie wyższą izolację termiczną od pustaka żużlowego. Jeszcze gorzej wypada cegła a wtedy zarówno pełna jak i kratówka. Porównywanie supremy ze styropianem nie rozwija się bo własności izolacyjne supremy były raczej niewielkie. Za toż bardziej odpowiadała na ściany przystanku PKS-u by wiatr nie doskwierał pasażerom polujących na autobus, tyle tylko, że rzeczywistość są tańsze materiały.