W planie zapewnienia wysokiej wydajności pracy przydatne jest jej właściwe zaprojektowanie

Reklama: Zarządzanie produkcją

W celu zapewnienia wysokiej wydajności pracy przydatne stanowi jej prawidłowe zaprojektowanie, przez wyznaczenie najbardziej efektywnych marszrut. Ważna tegoż uczynić np. na linii modelowania i symulowania różnych rodzajów marszrut. Takie rozwiązanie robi się najskuteczniejsze. Dobre przygotowanie produkcji musi także stworzenia precyzyjnych list materiałowych. Na wydajność produkcji wpływ mają oraz inne elementy, m.in. połączone z zarządzaniem pozostałymi zasobami biura także z obiegiem podstaw.’

Do monitorowania produkcji oraz zarządzania operacjami firma proponuje wykorzystanie narzędzia MES. Pakiet ten umożliwia modelowanie marszrut procesowych, przepływu operacji produkcyjnych oraz tworzenie list materiałowych. Pozwala także na prowadzenie zleceniami produkcyjnymi, obiegiem dokumentów, magazynami i przepływami międzymagazynowymi, zasobami dobrymi i certyfikatami użytkowników. Taki zestaw funkcji pozwala na wgląd w cały proces produkcyjny w momencie rzeczywistym, zacząwszy od momentu planowania, a stworzywszy na rzeczywistym wykonaniu poszczególnych operacji produkcyjnych. I inne pakiety oprogramowania, jak np. Campagne holenderskiej firmy, oferowany na polskim rynku, pozwolą na to śledzenie procesie produkcji.